0-2763-2600 Ext. 2652, 2409, 2410

Samurai Camp 2023 🎌🏕️✨

กิจกรรม Samurai Camp สิ้นสุดลง! 🎌🏕️✨ น้องๆ ได้เป็นนักบริหารที่มีมุมมองในการแก้ไขปัญหา 🌏💡 โซลูชั่นที่น้องๆ สร้างขึ้นมีมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นที่น่าประทับใจมาก! ไม่เพียงแค่ได้แก้ไขปัญหา น้องๆได้เรียนรู้เกร็ดความรู้ทางธุรกิจจากรุ่นพี่อย่างมากมาย 📚🌐 สนุกสนานผ่านเกมส์ของรุ่นพี่สาขา! 🎮 น้องๆฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ ✨ กิจกรรมดีๆแบบนี้เราจะไม่หยุด ครั้งหน้าเตรียมตัวใจสำหรับสิ่งที่เราจะทำต่อไป! 💪🌿✨ ติดตามกันได้ที่นี่ สาขา IBN 🚀🌍 #SamuraiCamp #SustainabilityNext #GlobalBusiness #InternationalConnections #บริหารธุรกิจอินเตอร์TNI