0-2763-2600 Ext. 2652, 2409, 2410

โครงการ TSX Youth Award Program 2022

 ขยายเวลาเปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 22 เมษายน 2565

ด้วยทาง C Asean ร่วมกับ ThaiBev จัดโครงการ TSX Youth Award Program 2022 เป็นการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม Innovation for Sustainability ภายใต้กรอบการดำเนินงาน SDGs Goal 

แนวคิดนวัตกรรมที่ดีต้อง “ขายได้” และ “ทำได้จริง” แล้วนวัตกรรมด้านความยั่งยืนที่ดีคืออะไร และนวัตกรรมแบบไหนจะได้ไปต่อ ศูนย์ ซี อาเซียน ร่วมกับเครือข่ายผู้สนับสนุนงาน Thailand Sustainability Expo จัดโครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ “TSX Youth Award Program 2022” เพื่อเปิดโอกาสให้นวัตกรรมที่ดีนั้นได้ไปต่อ

หาก นักเรียน นิสิต/นักศึกษามีนวัตกรรมเพื่อสังคมที่สามารถส่งเสริมความยั่งยืนในด้านอาหาร ซึ่งเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การขนส่ง การตลาด การขาย การจัดการของเสีย หรือขั้นตอนอื่นๆ ภายใต้แนวคิด “Innovation for Sustainability: Food Sustainability Challenge”

เราขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ส่งนวัตกรรมเพื่อสังคมเข้าประกวด เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 600,000 บาท

เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 22 เมษายน 2565

รายละเอียดโครงการ https://thailandsustainabilityexpo.com/contest/detail/8