เปิดรับสมัครศึกษาใหม่

-เปิดรับสมัครศึกษาใหม่
ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2566
– รอบโควตา 2 และรอบสอบตรง/ชิงทุน 2 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มีนาคม 2566
– รอบ Admissions ตรง รับสมัคร 1 มิถุนายน 2565 – 10 มิถุนายน 2566

เปิดรับสมัครศึกษาใหม่

-เปิดรับสมัครศึกษาใหม่
ตั้งแต่วันนี้ – 10 มิถุนายน 2566
– รอบโควตา 2 และรอบสอบตรง/ชิงทุน 2 รับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มีนาคม 2566
– รอบ Admissions ตรง รับสมัคร 1 มิถุนายน 2565 – 10 มิถุนายน 2566

ทำไมต้องที่ TNIC

เหตุผลข้อที่ 1 หลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริง เน้นในเรื่องของการลงมือปฏิบัติมากกว่าเน้นการเรียนในห้องเรียนเพื่อประสิทธิภาพของผู้เรียนมากยิ่งขึ้นโดยใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ Monozukuri

เหตุผลข้อที่ 2 โอกาสไปแลกเปลี่ยนและฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ เพราะทางสถาบันมีความร่วมมือ MOU กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆในประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากและนักศึกษาสามารถเลือกเองได้

เหตุผลข้อที่ 3 มีทุนการศึกษาที่หลากหลายสำหรับนักศึกษาโดยไม่มีข้อผูกมัดกับทางสถาบันหลังเรียนจบ รวมถึงกองทุนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่นักศึกษาทุกสาขาสามารถเข้าถึงได้

เหตุผลข้อที่ 4 ทางสถาบันฯได้มีหน่วยงานจัดหางานให้กับนักศึกษาหลังเรียนจบ ทำให้นักศึกษามีงานทำ 100%

เหตุผลข้อที่ 5 เปิดโอกาสการทำงานที่มากกว่าด้วยการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในทุกสาขาวิชา โดยไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

เหตุผลข้อที่ 6 ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายรวมถึงได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเพื่อนชาวต่างชาติและเป็นโอกาสได้เปิดโลกกว้างของผู้เรียน

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

สาขาที่เปิดสอน

เปิดรับสมัครนักศึกษา เริ่มตั้งแต่ วันที่ ….. ถึง …..

รีวิวจากศิษย์เก่าและปัจจุบัน

Mr. Yonten Loday

DSA Data Science and Artificial Intelligence

Ms. Ploychompoo Polrom

DSA Data Science and Artificial Intelligence

Ms. Voravarun Patana-anake

DSA Data Science and Artificial Intelligence

Ms. Suwatsara Donkhunthod

DGE : Digital Engineering
DSA : Data Science and Artificial Intelligence

โอกาสได้ฝึกงานและทำงานกับองค์กรชั้นนำ

เปิดรับสมัครนักศึกษา เริ่มตั้งแต่ วันนี้ – 10 มิถุนายน 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษา เริ่มตั้งแต่ วันที่ ….. ถึง …..

Review การฝึกงานต่างประเทศ

แนะนำอาจารย์

TNIC MANAGEMENT TEAM

TNIC Dean

FACULTY

Digital Engineering (DGE)

FACULTY

Data Science and Artificial Intelligence (DSA)

Asst. Prof. Dr. Wipawadee Wongsuwan
E-Mail : wipawadee@tni.ac.th

Dean of Thai-Nichi International College (TNIC)

Asst. Prof. Dr. Kawiwat Amnatchotiphan
E-Mail : kawiwat@tni.ac.th

Head of Digital Engineering (DGE)

Dr. Pikul Vejjanugraha
E-Mail : pikul@tni.ac.th

Head of Data Science and
Artificial Intelligence (DSA)

FACULTY

International Business and
Entrepreneurship (IBN)

FACULTY

Japanese for International Business (JIB)
 

FACULTY

International Business and
Entrepreneurship (IBN)

Dr. Panita Yimcharoen
E-Mail : panita@tni.ac.th

Head of International Business and
Entrepreneurship (IBN)

Dr. Suwatana Daengsubha
E-mail : suwatana@tni.ac.th

Head of Japanese for International Business

Assoc.Prof.Dr. Pisut Pongchairerks
E-Mail : pisut@tni.ac.th

Deputy Dean of Academic Affairs and
Academic Services

TNIC MANAGEMENT TEAM

TNIC Dean

Asst. Prof. Dr. Wipawadee Wongsuwan
E-Mail : wipawadee@tni.ac.th

Dean of Thai-Nichi International College (TNIC)

FACULTY

Digital Engineering (DGE)

Asst. Prof. Dr. Kawiwat Amnatchotiphan
E-Mail : kawiwat@tni.ac.th

Head of Digital Engineering (DGE)

FACULTY

Data Science and Artificial Intelligence (DSA)

Dr. Pikul Vejjanugraha
E-Mail : pikul@tni.ac.th

Head of Data Science and
Artificial Intelligence (DSA)

FACULTY

International Business and
Entrepreneurship (IBN)

Dr. Panita Yimcharoen
E-Mail : panita@tni.ac.th

Head of International Business and
Entrepreneurship (IBN)

FACULTY

Japanese for International Business (JIB)
 

Dr. Suwatana Daengsubha
E-mail : suwatana@tni.ac.th

Head of Japanese for International Business

FACULTY

International Business and
Entrepreneurship (IBN)

Assoc.Prof.Dr. Pisut Pongchairerks
E-Mail : pisut@tni.ac.th

Deputy Dean of Academic Affairs and
Academic Services

www.tnic.tni.ac.th

Copyright © 2022 – All rights reserved.